Plánované mačiatka

 

 

--- Jar 2019 ---

 

Nové mačiatka plánujeme v jarných mesiacoch, marec až máj 2019.
Nateraz sú všetky naše plány v rukách matky prírody.

 

**************************************************************************************

* Plánované krytie je len našim predpokladaným zámerom a všetko v tomto prípade je v rukách matky prírody.
Chovateľská stanica Silver Legend si ponecháva právo na akékoľvek zmeny v plánovaných vrhoch.