VooDoo of Silver LegendDátum narodenia: 15.03.2019
Farba: Čierna zlatá tieňovaná
EMS kód: BRI NY 11
Pohlavie: kocúr
Oči: Zelené

Krvná skupina: A
Testy:
FeLV- FIV - Testovaní rodičia
PKD - (Gen test) - Testovaní rodičia
 

Rodičia:
EndlessLove Cat Blue Word*CZ, BRI AY 11
Golden Hope Cat Blue Word*CZ, BRI NY 11

 

 

-