Výstavné tituly

Známky a Tituly:

Známka Potrebný počet Výstavná trieda Získaný titul Skratka pred menom

Chovné mačky a kocúri:

V/EX - 12-mačiatka 3-6m.
11-mačiatka 6-10m.
- -
CAC 3 09 Otvorená Šampión CH
CACIB 3 07 Šampión Interšampión IC
CAGCIB 6 05 Interšampión Grandinteršampión GIC
CACS 9 03 Gr. inter šampión Supreme šampión SC
Prize of Honour - 01 Supreme šampión Supreme šampión SC

Kastrované mačky a kocúri:

CAP 3 09 Otvorená Premiór P
CAPIB 3 07 Šampión Interpremiór IP
CAGPIB 6 05 Interšampión Grantinterpremiór GIP
CAPS 9 03 Gr. inter šampión Supreme premiór SP
Prize of Honour - 01 Supreme premiór Supreme premiór SP


Iné ocenenia: 

NOM Nominácia Zviera je nominované do BIS. Toto ocenenie dostáva najlepšie zviera z danej skupiny u daného posudzovateľa.
BIV Best in Variety Najlepší vo farbe v danej farebnej variete, udeľuje ho priamo posudzovateľ. Pre udelenie tohto titulu sú potrebné min.3 zvieratá v danej farbe.
BIS

Dolu uvedené ocenenia môže mačka získať k základnej známke - certifikátu v súťaži Best in Show, ktorá je vyvrcholením výstavy a vyhlasujú sa v nej najlepšie zvieratá. Pre vstup do BIS je potrebná nominácia.
BIS Best in Show Najlepšie zviera skupiny I, II, III, IV.
BIS Neuter Best in Show kastrát Udeľuje sa kastrovaným mačkám zvlášť pre mačku a kocúra.
BIS 3-6
BIS 6-10
Best Kitten Najlepšie mačiatko v skupine 3-6mesiacov alebo v skupine 6-10mesiacov
BIS Litter Best Litter Najlepší vrh  
BOS Best Opposite Sex Najlepšie zviera opačného pohlavia, kocúr - mačka.
BOB Best of Best Najlepšie zviera výstavy, udeľujú sa 4 miesta
Špeciálne tituly
JW Junior Winner V triede mačiatok 11 a 12 je potrebné získať min. 5 krát titul BIS kitten.
DSM Distinguished Show Merit V priebehu dvoch rokov musí dane zviera získať min. 10 krát BIS na medzin. výstavách.
DM Distinguished Merit Pre udelenie titulu DM je potrebné, aby potomkovia získali min. 10 krát titul IC/IP u kocúra a min. 5 krát u mačky.
WW World Winner Tento titul je možné získat len na svetovej výstave za získanie titulu BIS. Spolu s týmto titulom sa uvádza rok jeho získania.