Plánované mačiatka

 

 

--- 2022 ---

 

V tomto období nás čaká zimná baby-pauza.
Nové mačiatka predpokladáme v druhej polovici roku 2022.
- Ďakujem za pochopenie -

 

**************************************************************************************

* Plánované krytie je len našim predpokladaným zámerom a všetko v tomto prípade je v rukách matky prírody.
Chovateľská stanica Silver Legend si ponecháva právo na akékoľvek zmeny v plánovaných vrhoch.