Genetika

Genetika a farby srsti:

Čierna zlatá tieňovaná / závojová Čierna strieborná tieňovaná / point Modrá zlatá tieňovaná / závojová
BRI NY 11 / BRI NY 12 BRI NS 11 / BRI NS 11 33 BRI AY 11 / BRI AY 12

Typy depigmentácie srsti:

11 shaded tieňovaná

1/3 chlpu tvorí farba

12 shell závojová

1/8 chlpu tvorí farba

Shaded tvorí 1/3 chlpu a shell 1/8 napr. v čiernej farbe chlpu na jeho špičke v kombinácii so strieborným alebo zlatým podkladom. Tiping na špičke chlpu môže byť rôznych farieb:

Silver shaded: BRI - n/a/b/c/o/p + strieborná podsada

Silver shaded: BRI - d/e/f/g/h/j/q/r + strieborná podsada

Golden shaded: BRI - n/a/b/c + zlatá podsada

Tieňovanie musí byť čisté, bez náznakov kresby. Pre zlatých tieňovaných je požadovaná medovo zlatá farba a u strieborných je to jasné biele striebro, bohatá podsada. Pre výber do ďalšieho chovateľského programu sa uprednostňujú vždy mačiatka s excelentným tipingom.

Názorný rozdiel v tipingu sfarbeni  shaded / ticked:

****************************************

Mačiatka z našich odchovov podľa farby a tipingu:

Zlaté tieňované mačiatko, BRI NY 11

Zlaté závojové mačiatko, BRI NY 12

Golden Ticked tabby mačiatko, BRI NY 25

Modro zlaté tieňované mačiatko, BRI AY 11

Strieborné tieňované mačiatko, BRI NS 11

Strieborné závojové mačiatko, BRI NS 12

******************************************

Farebné variety point s modrými očami.

V našom chovateľskom programe sa stretávame aj s modrookými mačiatkami
v rôznych farebných kombináciách, najčastejšie je to čierna, modrá a čokoládová so striebrom.

Typické pre toto sfarbenie je, že konkrétna farba sa prejavuje len na istých častiach tela, presnejšie na labkách, chvoste, tváričke, ušiach a u kocúrov i na genitáliách, pričom telo zostáva svetlé. Point sfarbenie vzniklo prikrižovaním siamských mačiek, vďaka ktorému vznikla táto nová farebná varieta. Farba očí je modrá aj v dospelosti, žiadaná je tmavo-modrá.
Mačiatka tohto sfarbenia sa rodia akoby biele, špeciálne to platí pre mačiatka so striebrom. Labky a noštek sú pri narodení typicky ružové. Farebné odznaky sa postupne vyfarbujú cca od 1. týždňa veku až do dospelosti.
 

*****************************************************

Mačiatka z našich odchovov:

Seal Silver shaded point - BRI NS 11 33
Strieborná tieňovaná mačička s modrými očami, labky sú čierne, kožúšok je snehovo-biely s jemným čiernym tipingom  na špičke chlpu.

Seal silver point, BRI NS 33
Čierne sfarbenie je viditeľné na nošteku, uškách, labkách a chvoste pričom telo zostáva svetlé.

***********************************************************

GÉNY a ich prenos na potomkov:

Pri párení dvoch jedincov je veľmi dôležite poznať rodokmeň, dominanciu a recesivitu jednotlivých génov po predkoch

Dominantné vlastnosti Recesívne vlastnosti
SRSŤ
Krátka srsť Dlhá srsť
Normálne osrstenie Bezsrstosť
Normálne osrstenie Zvlnená srsť
SFARBENIE
Čierna farba Modrá, čokoládová
Červená Krémová
Čokoládová Škoricová
Biele škvrny Plné sfarbenie
Biela – dominantná Ostatné sfarbenia
KRESBY
Kresba Plná farba
Ticking – hábešská kresba Všetky ostatné kresby
Tigrovaná alebo bodkovaná Mramorovaná kresba
Strieborná podsada Kompletné sfarbenie, zlatá podsada
TELESNÉ ZNAKY
Vzpriamené uši Sklopené uši
Normálne nohy Krátke nohy
Kompletný chvost Zkrátený chvost

 

Pohlavné bunky mačky a kocúra nesú 19 samostatných chromozómov a pri spojení vajíčka a spermie sa tieto chromozómy spoja do 19 párov chromozómov a vytvoria tak nový genetický základ pre budúce mačiatko. Mačiatko dostane polovicu dedičných vlastností od matka a polovicu od otca. Tieto gény sa nezmiešajú. To spôsobuje dominantnosť a recesivita jednotlivých génov. Na to, aby sa mohla prejaviť geneticky recesívna vlastnosť (napr. mramorovaná kresba, modrá farba a pod.) je potrebné, aby túto vlastnosť niesol tak kocúr ako aj mačka. Niektoré vlastnosti sú priamo viazané na pohlavie mačaťa alebo prítomnosť daného génu.

KRVNÉ SKUPINY u britských mačiek

Rovnako ako u ľudí aj u mačiek sa vyskytuje viacero krvných skupín. U väčšiny plemien mačiek sa vyskytuje len jedna krvná skupina, alebo sa druhá prejavuje len u malého počtu jedincov.
Pre chovateľstvo je veľmi dôležité poznať aj krvnú skupinu chovnej mačky a kocúra. U britských mačiek sa vyskytujú krvné skupiny A, B a AB.

Pričom krvná skupina A je dominantná a vyskytuje sa u väčšiny mačiek, B a AB sú recesívne.
Britské mačky patria k malému počtu plemien, u ktorých sa vyskytuje okrem skupiny A aj skupina B a to u takmer polovice populácie. Samozrejme každá krvná skupina nesie protilátky proti inej skupine a to spôsobuje problémy. V praxi to znamená, že ak párime mačku krvnej skupiny „B“ s kocúrom krvnej skupiny „A“, vo vrhu sa môžu narodiť mačiatka aj s krvnou skupinou A aj B. Po pôrode môže matka mačiatkam z tohto vrhu predať prostredníctvom materského mlieka protilátky proti skupine „A“. Väčšinou sa tento fakt prejaví už v prvé dni. Tieto protilátky môžu vyvolať u mačiatka FNI (feline neonatale isoerythrolysi). FNI sa dá preložiť ako rozpad červených krviniek u novonarodených mačiatok, ktorý sa prejavuje celkovou slabosťou, anémiou následkom rozpadu červených krviniek, modraním labiek, nošteka, a vylučovaním rozpadnutých červených krviniek močom, čím je zmenená farba moču na tmavohnedú, pri veľkej reakcii môže dôjsť k poškodeniu obličiek. Často mačiatka následkom FNI zomrú do niekoľkých hodín.

Príklady párenia mačiek podľa krvných skupín:

1. Parenie mačky B s kocúrom A.

Krvná skupina mačiatok závisí od toho, či kocúr nesie čisté gény len pre A alebo nesie aj gény pre B:
Možnosť krvnej skupiny u mačiatka predstavujú ružové bunky v tabuľke:

Kocúr A

Mačka B

A

A

b

b

Mačiatka

Ab

Ab

Ab

Ab

V tomto prípade budú všetky mačiatka s krvnou skupinou A, ale budú niesť gény pre krvnú skupinu B.


Kocúr A

Mačka B

A

b

b

b

Mačiatka

Ab

Ab

B

B

V tomto prípade bude mať 1/2 mačiatok krvnú skupinu A a druhá polovica B, všetci budú niesť gén pre B skupinu

GENOTYP Tabuľka:

Gén typ

Krvná skupina mačky

AA

A

bb

B

Ab

A


2. Párenie kocúra B s mačkou B:

Kocúr B

Mačka B

b

b

b

b

Mačiatka

bb

bb

bb

bb

V tomto ideálnom prípade kedy mačka aj kocúr je B krvnej skupiny a nesie gén len pre B sú všetky mačiatka B.


3. Párenie kocúra A s mačkou A:

Kocúr A

Mačka A

A

A

A

A

Mačiatka

AA

AA

AA

AA

V tomto prípade budú tiež všetky mačiatka len krvnej skupiny A. Kocúr aj Mačka majú genotyp AA


4. V prípade, že jeden z jedincov nesie genotyp pre B skupinu:

Kocúr A

Mačka A

A

A

A

b

Mačiatka

AA

Ab

AA

A

V tomto prípade nesie kocúr genotyp AA, ale mačka má genotyp Ab.

V tomto prípade sa narodia mačiatka krvnej skupiny A, ale budú niesť genotyp Ab pre B skupinu.

Kocúr A

Mačka A

A

b

A

b

Mačiatka

AA

Ab

Ab

bb

V tomto prípade nesie kocúr aj mačka genotyp Ab.
Rovnako sa môžu narodiť mačiatka s krvnou skupinou A aj B.
1/4 mačiatok z tohto spojenia bude mať B skupinu.


Krvná skupina B je recesívna a preto je potrebné k jej vzniku, aby kocúr aj mačka niesli gén b.

Preto môžu rodičia s krvnou skupinou A priviesť na svet mačiatko s krvnou skupinou B.

KOCÚR "A"

+

MAČKA "A"

Spermia b

+

vajíčko b

Mačiatko bude mať krvnú skupinu B

Zdroj:

http://www.dr-addie.com/Blood%20groups.htmm