Kittens N2 of Silver Legend

CH. Diamond - PRO Olympus*RU
BRI ns 11
& J´adore Jewel of Crazy Blue*CZ
BRI ns 11 33
Diamond-PRO Garfield*RU – BRI NY 11
IC. Silver Emotion von Lisa´s Traum*D – BRI NS 11
  Sir Amadeus from Irena Dreams*DE - BRI NS 11 33
Vannili-Vee Crazy Blue*CZ - BRI ns 11 33

Mačiatka N

Koniec septembra priniesol do nášho domu opäť čas plný lásky a sladkých momentov pri pohľade na najmladšie detičky. Materinská láska je nekonečná a tá najväčšia.
Osud našim drobčekom daroval dve náhradné maminky, WooW a Savannah, a z času na čas ako výhrevnú perinku aj Vannilli :) Stály dohľad poslušnosti drží tetuška Butterfly :)
Predstavujeme prvé detičky našej najmladšej maminky, J´adore Jewel of Crazy Blue*CZ, vrh N, v tom najsladšom zložení: Nutella, Nanuk a Nougat.

The end of September brought to our home a time full of love and sweet moments in looking at the youngest babies. A mother"s love is infinite and the largest. The fate gives two spare moms WooW and Savannah to our babies, from time to time as heating blankets also Vannilli :) ongoing supervision of obedience holds Auntie Butterfly :)
We are introducing the first babies of the youngest mothers, J"adore Jewel of Crazy Blue CZ, litter N, in the sweetest composed of Nutella, Nanuk and Nougat.

Meno - Name Sfarbenie - Color Pohlavie/Sex New Home
Nanuk BRI NS 11 33 Slovakia
Nougat BRI AS 33 Slovakia
Nutella BRI AS 25 Slovakia

N2 kittens of Silver Legend - FOTO:

nanuk-2weeks1 
nanuk-2weeks2 
nanuk-2weeks3 
nougat-2weeks1 
nougat-2weeks2 
nougat-2weeks3 
nutella-2weeks1 
nutella-2weeks2 
nutella-2weeks3 
nanuk-3weeks1 
nanuk-3weeks2 
nanuk-3weeks5 
nougat-3weeks1 
nougat-3weeks3 
nougat-3weeks5 
nutella-3weeks1 
nutella-3weeks5 
nutella-3weeks6 
nanuk-5weeks4 
nanuk-5weeks10 
nanuk-5weeks15 
nanuk-5weeks16 
nanuk-5weeks17 
nanuk-5weeks18 
nougat-5weeks1 
nougat-5weeks2 
nougat-5weeks4 
nougat-5weeks5 
nougat-5weeks6 
nougat-5weeks7 
nutella-5weeks03 
nutella-5weeks08 
nutella-5weeks12 
nutella-5weeks13 
nutella-5weeks14 
nutella-5weeks15 
nanuk-6weeks1 
nanuk-6weeks2 
nanuk-6weeks3 
nougat-6weeks1 
nougat-6weeks2 
nougat-6weeks3 
nutella-6weeks1 
nutella-6weeks2 
nutella-6weeks3 
nanuk-8weeks1 
nanuk-8weeks2 
nanuk-8weeks3 
nanuk-8weeks4 
nanuk-8weeks5 
nanuk-8weeks6 
nougat-8weeks1 
nougat-8weeks2 
nougat-8weeks3 
nougat-8weeks4 
nougat-8weeks5 
nougat-8weeks6 
nutella-8weeks1 
nutella-8weeks2 
nutella-8weeks3 
nutella-8weeks4 
nutella-8weeks5 
nutella-8weeks6