30.-31.01.2016 Viničné

Výstava mačiek Viničné 30.-31.01.2016

Butterfly of Silver Legend - BRI NY 11
Ice Coffee of Silver Legend - BRI BS 11
WooW of Silver Legend - BRI NS 11 33

nedela-31-01-01 
nedela-31-01-02 
nedela-31-01-04 
nedela-31-01-09 
nedela-31-01-11 
nedela-31-01-12 
nedelabis-31-01-14