Golden Knopka´s Gilion


Britský dlhosrstý kocúr

Dátum narodenia: 15.08.2016
Farba: Čierna zlatá ticked tabby
EMS kód: BLH NY 25
Pohlavie: kocúr
Oči: Zelené

Krvná skupina: A
Testy:
FeLV- FIV - negatívny
PKD - (Sono) -  negatívny
PKD - (Gen test) -  negatívny
HCM - negatívny 21.3. 2018
 

Rodičia:
IC Golden Knopka´s Arzen*RU, BRI NY 12
Golden Knopka´s Daphne*RU, BRI NY 11

 

 

-

Golden Knopka´s Gilion - FOTO:

gilion-1 
gilion-2 
gilion-3 
gilionbabyboy1 
gilionbabyboy2 
gilionbaby1 
gilionbaby3 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

Rodokmeň / Pedigree / Staummbaum

RU*Golden Knopka´s Gilion

IC. Golden Knopka´s Arsen
Golden shell
BRI ny 12
IC. Lavangi´s Golden Hummer
Black golden shaded
BRI ny 11
IC. Volcano Rubio d´Oaxaca- BRI ny 11 IC. Gucci of Emmeli´s Edition - BRI ny 25
CH. Gold Rubinia D´Oaxaca -BRI ny 11
GECh. Goldfever´s Golden Izhayla - BRI ny 11 IC. Marvellou´s Golden Radetzky - BRI ny 25
CH. Du Blue d´Or Argentin Nuance´s Golden Catalina - BRI ny 21
CH. Knopka´s Golden Grand Pride
Black golden shaded
BRI ny 11
GIC. Russo Golden Oscar - BRI ny 11 GICh. Goldfever´s III Nino - BRI ny 11
ECh. Goldfever´s Golden Carolina - BRI ny 11
CH. Dolores Peppercats  - BRI ny 11 ECh. Kay Peppercats - BRI ny 11
Ch. Helia Peppercats - BRI ny 11
Golden Knopka´s Daphne
Golden shaded
BRI ny 11
CH. Golden Knopka´s My Soul Feelmore
Black golden tabby point
BRI ny 21 33
IC. Yucca Evelin Star - BRI ns 11 GICh. Infinity from Miracle Garden - BRI ny 25
Allison Queen of Sun Sity - BRI as 11 33
Silver Strand Persi - BRI ns 11 ICh. Quincy Anemona Blanda - BRI ns 11
Germanika Snezhny Bars - BRI ns 11
CH. Knopka´s Golden Grand Pride
Black golden shaded
BRI ny 11
GIC. Russo Golden Oscar - BRI ny 11 GICh. Goldfever´s III Nino - BRI ny 11
ECh. Goldfever´s Golden Carolina - BRI ny 11
CH. Dolores Peppercats - BRI ny 11 ECh. Kay Peppercats - BRI ny 11
Ch. Helia Peppercats - BRI ny 11