Príchod do novej rodiny

 

Príchod do novej rodiny a adaptácia mačiatka

 

Prvé týždne života mačiatko strávilo len v kruhu svojej rodiny, matky a chovateľky. Okrem návštevy veterinára je jeho život stabilný a plný istôt domova a materinskej ochrany.


Príchod do novej rodiny je pre mačiatko „veľkou skúškou dospelosti.“ Musí sa naučiť spoľahnúť samé na seba, na svoje inštinkty a intuíciu.


Mačiatku dáme možnosť, aby samé rozhodlo o tom po akom čase od príchodu opustí bezpečie prepravky. Prvé momenty v novom domove sa mačiatko potrebuje uistiť, že mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Začína skúmaním pachov, zvukov, vôní a celého nového priestoru. Opatrné krôčiky, snaha nájsť úkryt a pocit, že ho nik nevidí môžu byť súčasťou týchto momentov. Niektoré mačiatka v objavenom úkryte pod nábytkom alebo v škrabadle zotrvajú prvých pár hodín až dní. Toto obdobie môže byť spojené aj so snahou privolať matku mňaukaním.


Láskavým prístupom, pohladením a jemným tónom sa snažíme mačiatku uľahčiť túto zmenu. Dáme mu tým pocit, že mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Aj malé mačiatko je schopné porozumieť energii, ktorú človek vyžaruje pri slovách, ktoré hovorí. Energiu, ktorú vzniká pri dotyku. Je to významný bod komunikácie. Potrebuje z vás cítiť pokoj, lásku a istotu. Základom aj tohto vzťahu je dôvera. Matka mačka svoje detičky umýva po hlavičke a chrbátiku. To je začiatok cesty, ako sa k mačiatku môžeme priblížiť. Adaptácia je cesta, ktorú spolu prejdú nový majitelia s mačiatkom. S láskou mu rozprávajte, že je všetko v poriadku, že je v bezpečí, že vám môže vždy veriť a vždy sa o neho postaráte. Tieto slová je potrebné hovoriť so všetkými emóciami, aby ich mačiatko dokázalo cítiť a porozumieť. Dôvera nepríde zo dňa na deň,  postupne sa rozvinie v slovo rodina.


Obdobie úplnej adaptácie trvá 2-3 mesiace. To je obdobie, za ktoré sa mačiatko naučí na zvyky svojej novej rodiny, dôjde k harmonizácii každodenných rituálov a mačiatko reaguje na volanie , prípadne svoje nové meno. Najťažšou fázou pre mačiatko sú prvé dni, prvý týždeň. Toto obdobie sa vyznačuje ostražitosťou a prejavmi nedôvery voči všetkému novému. Väčšinou odznie v krátkom čase.


Po nejakom čase od príchodu je čas mačiatko zoznámiť s umiestnením toalety a misiek. K tomuto bodu pristúpime až keď je mačiatko pokojnejšie a časť skúmania má už za sebou, cca po 3-4 hodinách.


Adaptačný proces je veľmi dôležitou časťou. Je potrebné, aby prebehol pokojne a harmonicky. Je to obdobie, kedy si nová rodina získava dôveru mačiatka. Každý vzťah sa buduje postupne a všetko má svoj čas. Každé mačiatko potrebuje mať pocit bezpečia a lásky v kruhu svojej rodiny. Potrebuje mať pocit, že je súčasťou a riadnym členom. Je mu venovaná dostatočná pozornosť v podobe hier, spoločného relaxu, rozhovorov. Spokojná rodina = spokojné a šťastné mačiatko ♥

 

⁕⁕⁕ Nový kamarát  ⁕⁕⁕

 

Príchod druhého a ďalšieho mačiatka podlieha opäť adaptácii všetkých zúčastnených strán. V tomto prípade bude rituál prijatia zdieľaný viacerými stranami, ale stále je tu možnosť využiť skúsenosti ešte z prvej adaptácie.
Predstavenie nového člena je potrebné urobiť s pokojom a dôverou. Energia nového majiteľa bude jedným z bodov, ktoré zohrajú rolu v tom, čo budú cítiť aj ostatné zúčastnené strany.

Základom predstavenia je zoznámenie rodiny s pachom nového mačiatka. Bude pravdepodobne aj prvým bodom zoznámenia. Sama nepoznám žiadny univerzálny spôsob a môžem v tomto prípade predstaviť cestu, ktorou predstavujem nového člena ja sama.
Na získanie času a malého náskoku môžeme nechať prístup k veciam mačiatka, napr. k prepravke, k deke.

Nové mačiatko sa svojej rodine predstaví prostredníctvom pachu. Na začiatok mačiatko slovne predstavím jeho budúcej rodine. „Toto je naše nové dieťatko, ktoré som pre nás s láskou vybrala a my mu spoločne darujeme domov, v ktorom bude ľúbené a šťastné.“

Po upokojení situácie dovolím novému členovi podobné zoznámenie sa s priestorom, jeho dôkladné preskúmanie a poovoniavanie. V tomto smere ho sprevádzam a dohliadam nad ostatnými členmi, aby ho príliš neuháňali v snahe získať o ňom čo najviac pachových informácii, prípadne mu nebránili v prieskume a proces šiel plynulo. Prvé dni si členovia rodiny stanovia svoje pravidlá, hranice a pozíciu v skupine. Je to dôležitou súčasťou rodinného života a v tomto prípade už len dohliadam, aby sa upozornenia prijímali v správnej podobe /pohľady, postavenie uší, švihanie chvostom, menšia výstražná facka labkou/ a neprešli do napadnutia. Vzájomné rešpektovanie vytvorí harmóniu v rodine a aj nový člen musí prijať pozície, ktoré už sú v rámci rodiny nastavené.

V prípade dvoch zvierat je tento proces oveľa jednoduchší, základ je však rovnaký. Ak je to potrebné, vždy je tu možnosť ešte oddeliť na krátku pauzu nové mačiatko od ostatných pre upokojenie situácia a trošku zjemnenie emócii. Tento proces môže trvať od niekoľkých dní do 2-3 týždňov.

 

Všetky detičky budú zo strany ich majiteľa potrebovať cítiť, že sú členom rodiny, ľúbené a dôležitou osobnosťou. Preto je dôležité, aby aj „starší členovia“ nestratili pocit, že sa im venujete a každé pohladenie, bozk, dobré slovo, je potrebné adresovať na všetky strany. Či už sú mačičky dve, tri alebo štyri, všetky potrebujú mať pocit, že ich rodina je tu pre nich vždy tu budú mať svoje miesto.