Príchod do novej rodiny

 

Príchod do novej rodiny a adaptácia mačiatka

 

Prvé týždne života mačiatko strávilo len v kruhu svojej rodiny, matky a chovateľky. Okrem návštevy veterinára je jeho život stabilný a plný istôt domova a materinskej ochrany.


Príchod do novej rodiny je pre mačiatko „veľkou skúškou dospelosti.“ Musí sa naučiť spoľahnúť samé na seba, na svoje inštinkty a intuíciu.


Mačiatku dáme možnosť, aby samé rozhodlo o tom po akom čase od príchodu opustí bezpečie prepravky. Prvé momenty v novom domove sa mačiatko potrebuje uistiť, že mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Začína skúmaním pachov, zvukov, vôní a celého nového priestoru. Opatrné krôčiky, snaha nájsť úkryt a pocit, že ho nik nevidí môžu byť súčasťou týchto momentov. Niektoré mačiatka v objavenom úkryte pod nábytkom alebo v škrabadle zotrvajú prvých pár hodín až dní. Toto obdobie môže byť spojené aj so snahou privolať matku mňaukaním.


Láskavým prístupom, pohladením a jemným tónom sa snažíme mačiatku uľahčiť túto zmenu. Dáme mu tým pocit, že mu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.


Obdobie úplnej adaptácie trvá 2-3 mesiace. To je obdobie, za ktoré sa mačiatko naučí na zvyky svojej novej rodiny, dôjde k harmonizácii každodenných rituálov a mačiatko reaguje na volanie , prípadne svoje nové meno. Najťažšou fázou pre mačiatko sú prvé dni, prvý týždeň. Toto obdobie sa vyznačuje ostražitosťou a prejavmi nedôvery voči všetkému novému. Väčšinou odznie v krátkom čase.


Po nejakom čase od príchodu je čas mačiatko zoznámiť s umiestnením toalety a misiek. K tomuto bodu pristúpime až keď je mačiatko pokojnejšie a časť skúmania má už za sebou, cca po 3-4 hodinách.


Adaptačný proces je veľmi dôležitou časťou. Je potrebné, aby prebehol pokojne a harmonicky. Je to obdobie, kedy si nová rodina získava dôveru mačiatka. Každý vzťah sa buduje postupne a všetko má svoj čas. Každé mačiatko potrebuje mať pocit bezpečia a lásky v kruhu svojej rodiny. Potrebuje mať pocit, že je súčasťou a riadnym členom. Je mu venovaná dostatočná pozornosť v podobe hier, spoločného relaxu, rozhovorov. Spokojná rodina = spokojné a šťastné mačiatko ♥